Technologia Led

Diody Led zostały odktyte na początku XX jako zjawisko elektroluminescencji.

Typowa definicja diody elektroluminescencyjna zwana diodą świecąca, lub potocznie LED z pierwszych znaków angielskiej nazwy light-emitting diode. Gdzie dioda zaliczana do półprzewodnikowych, które emitują promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.